O projekcie

Grafika przedstawiająca laptopa z rysunkiem korony.

Program „Laptop dla ucznia”

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. A bez rozwoju kompetencji cyfrowych nie uda się zbudować nowoczesnego, odpornego społeczeństwa i co za tym idzie – konkurencyjnej gospodarki.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

Grafika przedstawiająca laptopa z rysunkiem korony.

Dlaczego laptopy otrzymają uczniowie klas IV?

W klasie IV szkoły podstawowej uczeń rozpoczyna kolejny, drugi etap edukacji – jednego nauczyciela zastępuje wielu różnych, każdy z nich prowadzi nauczanie w ramach oddzielnych przedmiotów. Wtedy też uczeń rozpoczyna naukę informatyki. To czas, w którym dzieci rozwijają swoje umiejętności cyfrowe. Uczą się jak korzystać z komputerów, programów i aplikacji, stając się tym samym bardziej zaawansowanymi użytkownikami nowych technologii. Program ma zapewnić, aby na tym ważnym etapie rozwoju, każdy uczeń, niezależnie od tła społecznego czy typu szkoły, miał możliwość skorzystania z tych narzędzi.

Grafika przedstawiająca laptopa z rysunkiem znaków zapytania.
Grafika przedstawiająca laptopa z rysunkiem strzały wbitej w środek tarczy.

Jaki jest cel projektu?

Żyjemy w czasach, gdy technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich aspektach życia – zarówno osobistego, jak i zawodowego. Zapewniając dziś uczniom równy dostęp do narzędzi cyfrowych, wyrównujemy szanse i dajemy możliwość lepszego startu w przyszłość i rozwoju na rynku pracy.
Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

Podstawa prawna programu: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Grafika przedstawiająca laptopa z rysunkiem strzały wbitej w środek tarczy.
//polityka-prywatnosci/deklaracja-dostepnosci