Pytania i Odpowiedzi

Jaki jest cel strategiczny działań w zakresie cyfryzacji edukacji?

Jakie korzyści edukacyjne może przynieść przekazanie laptopów uczniom?

Jaki jest cel ustawy?

Kto może zostać objęty wsparciem?

Co muszą zrobić rodzice, aby dostać laptopy?

Czy laptopy przysługują też dzieciom emigrantów (bez polskiego obywatelstwa), dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych, pobierającym indywidualnie nauczanie (np. z powodu choroby i niepełnosprawności) - jak wygląda procedura w tych sytuacjach?

Kiedy komputery zostaną zakupione?

Czy czwartoklasiści, którzy otrzymali komputery w ramach programu dla dzieci byłych pracowników PGR otrzymają drugi komputer?

Czy czwartoklasiści, których rodzina skorzystała z dofinansowania 1500 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zakupu sprzętu, otrzyma laptop?

Czy muszę zgłosić swoje dziecko do programu?

Co w sytuacji, kiedy uczeń dostał laptopa, ale zmienia szkołę w trakcie roku?

Czy laptopy staną się własnością ucznia?

Czy przekazanie laptopa dla ucznia na własność będzie się wiązało z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czy szkoła może narzucić rodzaj umowy pozyskania sprzętu przez rodzica?

Czy laptop będzie zawierał wszystkie niezbędne programy, w tym te do edukacji?

Czy laptopy będą miały zainstalowane oprogramowanie monitorujące?

Gdzie z założenia, uczniowie mają korzystać z laptopów? W domu? W szkole (np. podczas lekcji)?

Dlaczego uczniowie klas IV?

Dlaczego nie klasy I-III?

Kiedy laptopy zostaną przekazane szkołom?

Kiedy laptopy zostaną przekazane rodzicom/dzieciom?

Jaki jest mechanizm zakupu? Jak laptopy trafią do szkół?

Czy planowany jest zakup laptopów dla innych klas?

Czy wszyscy uczniowie dostaną takie same laptopy? Czy będzie jeden dostawca czy więcej?

Kto dostarczy laptopy dla uczniów?

Skąd pochodzą pieniądze na realizację zapisów ustawy?

Czy program dotyczy tylko uczniów polskich, czy wszystkich zapisanych do szkół (a więc np. uczniów ukraińskich)?

Czy planowane jest przetłumaczenie Umów użyczenia/na własność na język ukraiński?

Czy planowany jest mechanizm przeciwdziałający dalszej odsprzedaży laptopów?

Czy laptop jest ubezpieczony np. od kradzieży?

Jakie środki zostaną podjęte, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych i prywatność ucznia?

Czy laptop będzie miał zapewniony dostęp do internetu, czy koszty dostępu do internetu będą pokrywane?

Czy uczeń może modyfikować otrzymany sprzęt (np. dołożenie pamięci RAM)?

Czy organ prowadzący / szkoła będzie monitorować wykorzystanie laptopów przez uczniów pod kątem celów edukacyjnych?

Na jakiej podstawie i jakie dane rodzica będą zbierane do ewidencji prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji?

Jak będą się odbywały monitoring i ewaluacja, o których mowa w ustawie?

Czy czwartoklasista, który skorzystał z dofinansowania z PFRON, otrzyma laptop?

Czy można podpisać umowę z rodzicem nieposiadającym numeru PESEL lub dla dziecka bez numeru PESEL?

Czy rodzic może odmówić przyjęcia laptopa w jakiejkolwiek formie?

//polityka-prywatnosci/deklaracja-dostepnosci