Laptop dla czwartoklasisty: szybki serwis, pod Twoje drzwi

A co jeśli urządzenie z programu Laptop dla Ucznia ulegnie awarii? Sprawa jest prosta! W ciągu jednego dnia od zgłoszenia specjalista przystąpi do usuwania usterki i laptop zostanie niezwłocznie naprawiony.

Laptopy dla czwartoklasistów są nowoczesnym sprzętem, wybranym także z myślą o ich trwałości. Powinny służyć uczniom minimum do zakończenia edukacji w szkole podstawowej. Są więc objęte długą, bo aż 36 miesięczną, gwarancją na bardzo dobrych warunkach. Zakłada ona obowiązek przystąpienia do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego, licząc od dnia jej zgłoszenia. Zgodnie z warunkami wynegocjowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, naprawa powinna być dokonana w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia. W niektórych wypadkach laptop może wymagać dłuższej opieki serwisanta. Jeśli więc, po dokonaniu oględzin okaże się, że naprawa będzie trwała ponad 5 dni uczeń otrzyma zastępczego laptopa. Zgodnie z umową serwis powinien niezwłocznie dostarczyć sprzęt zastępczy.

Zepsuł mi się laptop. Instrukcja krok po kroku.

Jeśli laptop uległ awarii należy skontaktować się z firmą serwisującą sprzęt. Kontakt do niego znajduje się w warunkach gwarancji odbieranych wraz z laptopem oraz w bazie wiedzy w zakładce [Kwestie techniczne]. Rodzice lub opiekunowie, którzy podpisali umowę przekazania na własność, mogą sami kontaktować się z serwisem. W przypadku umowy użyczenia, z serwisem musi skontaktować się organ prowadzący szkołę (OPS).

Cała usługa gwarancyjna została pomyślana tak, aby była jak najmniej uciążliwa dla uczniów i ich rodziców i dlatego może być świadczona na terenie szkoły, a jeśli naprawa w szkole będzie niemożliwa – usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Rodzice lub opiekunowie prawni nie będą musieli zawozić sprzętu do firmy serwisującej. Wystarczy, że zostawią go u wyznaczonej osoby w szkole lub do jej drzwi zapuka, zamówiony wcześniej, kurier i odbierze paczkę. Po naprawie dostarczy ją bezpośrednio do właściciela. W przypadku, gdy naprawa laptopa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych właściciel otrzyma, do użytku na czas naprawy, zastępczego laptopa.

Uszkodzenie nie objęte gwarancją

Pojawiają się także pytania o to, co będzie się działo, jeśli sprzęt ulegnie uszkodzeniu nie z winy ucznia (wypadek, napaść) lub zostanie uczniowi ukradziony? Dodatkowe ubezpieczenia czy zabezpieczenia techniczne pozostają w obszarze działań właścicieli sprzętu. Są nimi albo organ prowadzący szkołę, albo rodzic. To od nich będzie więc zależało, czy laptop będzie miał takie ubezpieczenie.

W przypadku użyczonych laptopów rodzice ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe poprzez nieprawidłowe użytkowanie lub zgubienie sprzętu i będą zobowiązani do wywiązania się z zapisów umowy dotyczących zwrotu środków.

Kwota będzie uzależniona od tego, ile czasu upłynęło od podpisania umowy oraz na jaką kwotę wyceniony był nowy sprzęt.

//polityka-prywatnosci/deklaracja-dostepnosci